Σεμινάρια

Η ομάδα έργου θα αναλάβει να εκπαιδεύσει τους πιθανούς χρήστες στη χρήση του Open ELIoT. Για το σκοπό αυτό το ΕΛΚΕΘΕ θα οργανώσει 2 εκπαιδευτικά σεμινάρια στις εγκαταστάσεις του ενώ θα γίνουν και 2 ενημερωτικές ημερίδες που θα συμβάλλουν στη δημοσιοποίηση του παραχθέντος προϊόντος και στη
διείσδυσή του στην Ελληνική αγορά.

Οι ημερομηνίες και σχετικές πληροφορίες των επερχόμενων εκπαιδευτικών σεμιναρίων θα ανακοινωθούν σε αυτή την ενότητα.

To Open ELIoT είναι ένα έργο σύμπραξης των επιχειρήσεων ΕΧΜ και Αργυρόπουλος και Συν. με τον ερευνητικό Οργανισμό ΕΛΚΕΘΕ 

Με στόχο την παροχή μιας υψηλού επιπέδου λύσης για την παρακολούθηση και ανάλυση περιβαλλοντικών παραμέτρων σχετικών με τα επιφανειακά ύδατα, με χρήση ανοιχτών και σύγχρονων τεχνολογιών και υλικού.

Βρείτε μας στα Social Media
Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01613)

Γραφτείτε στο Newsletter για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας
Στείλτε μας τις απορίες ή τα σχόλια σας & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας