Πειραματικός σταθμός μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων νερού.

Η ερευνητική ομάδα του έργου αναβαθμίζει έναν σταθμό μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων νερού, ιδιοκτησίας του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Αχαρνών – υπεύθυνη: Δρ. Χρυσάνθη Τζιωρτζιώτη. Τα δεδομένα συλλέγονται από ένα αισθητήρα pH που είναι τοποθετημένος στον σταθμό με επεξεργαστή Arduino, αποστέλλονται μέσω δικτύου GSM σε έναν απομακρυσμένο server και προβάλλονται σε πραγματικό χρόνο στην ιστοσελίδα του Έργου Open ELIoT.

Μόλις ολοκληρωθούν οι δοκιμές και ο σταθμός καταστεί ενεργειακά και επιχειρησιακά αυτόνομος, προορίζεται να εγκατασταθεί στις εκβολές ρέματος της Αττικής και θα μετράει συνεχώς τις παραμέτρους: pH, θερμοκρασία νερού, ηλ. αγωγιμότητα και διαλυμένο οξυγόνο.

Ο σταθμός συνδεδεμένος με υπολογιστή
Ο σταθμός συνδεδεμένος με ηλεκτρονικό υπολογιστή για την εκτέλεση διαφόρων δοκιμών