Ομάδα Έργου

ΕΛΚΕΘΕ – τομέας Εσωτερικών Υδάτων

http://imbriw.hcmr.gr/

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών είναι δημόσιος ερευνητικός φορέας που εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ο τομέας Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ υλοποιεί ερευνητικές δραστηριότητες στα εσωτερικά και παράκτια ύδατα της χώρας και μέσα στις προτεραιότητες του εντάσσονται: η παρακολούθηση περιβαλλοντικών πόρων και οικοσυστημάτων, η εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων, η προστασία της βιοποικιλότητας, η ανάπτυξη εργαλείων περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

EXM – Ex Machina

https://exm.gr

Η ΕΧΜ (Ex Machina) ασχολείται με τη δημιουργία προγνωστικών μοντέλων για εταιρίες και βιομηχανίες που επηρεάζονται από τον καιρό. Το βασικό της προϊόν είναι το ForecastXM, μια Software-as-a-Service υπηρεσία για εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας.

Παράλληλα υλοποιεί έργα Internet of Things, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας σε όλη την αλυσίδα αξίας του ΙοΤ: από τους αισθητήρες έως την εφαρμογή του τελικού χρήστη.

Αργυρόπουλος και Συν.

http://www.d-argyropoulos.gr/

Tο γραφείο Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & συνεργάτες ασχολείται με την εκπόνηση μελετών για το περιβάλλον. Συντάσσονται μελέτες για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, ενώ παρέχονται υπηρεσίες συμβούλου σε περιβαλλοντικά θέματα και προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σημαντική θέση στις δραστηριότητες του γραφείου κατέχει η σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων όπως και Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Το γραφείο έχει συντάξει ως ανάδοχος ή έχει συμμετάσχει ως σημαντικός συνεργάτης σε περισσότερες από 300 ΜΠΕ και πολλές ΣΜΠΕ, κυρίως μεγάλων έργων.

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ
To Open ELIoT είναι ένα έργο σύμπραξης των επιχειρήσεων ΕΧΜ και Αργυρόπουλος και Συν. με τον ερευνητικό Οργανισμό ΕΛΚΕΘΕ 

Με στόχο την παροχή μιας υψηλού επιπέδου λύσης για την παρακολούθηση και ανάλυση περιβαλλοντικών παραμέτρων σχετικών με τα επιφανειακά ύδατα, με χρήση ανοιχτών και σύγχρονων τεχνολογιών και υλικού.

Βρείτε μας στα Social Media
Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01613)

Γραφτείτε στο Newsletter για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας
Στείλτε μας τις απορίες ή τα σχόλια σας & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
Μετάβαση στο περιεχόμενο