Σημαντική άνοδος της στάθμης των ποταμών καταγράφηκε από το σύστημα των αυτόματων σταθμών παρακολούθησης υδάτων του έργου Open ELIoT, λόγω της βροχόπτωσης των προηγούμενων ημερών.

Συγκεκριμένα, στον ποταμό Ληθαίο, εντός της πόλης των Τρικάλων, η στάθμη ανέβηκε στα 2,10 μέτρα από τον πυθμένα του ποταμού, στις 5/4/2020 και ώρα 15.30, ενώ ακόμη και σήμερα η στάθμη βρίσκεται στα 1,20 μέτρα (60 εκατοστά περίπου υψηλότερα από την συνήθη τιμή).

Στον ποταμό Σπερχειό (θέση Λουτρά Υπάτης) η στάθμη ανέβηκε στο 1,30 μέτρα από τον πυθμένα στις 6/4/2020 και ώρα 4.30 τα ξημερώματα και εξακολουθεί να βρίσκεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα ακόμη και τώρα (περίπου 1,20 μέτρα).

Στις εκβολές του ρέματος Πικροδάφνη της Αττικής, η άνοδος της στάθμης ήταν αισθητά μικρότερη (έφτασε τα 50 εκατοστά στις 5/4/2020 και ώρα 23.30) ενώ πλέον έχει επανέλθει στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Οι ανωτέρω τιμές στάθμης δεν εγκυμονούν κινδύνους υπερχείλισης των ποταμών αυτών στα σημεία καταγραφής των μετρήσεων ενώ φαίνεται να εξομαλύνεται η κατάσταση με την μείωση των επιπέδων στάθμης, με εξαίρεση τον ποταμό Σπερχειό.

Παρακολουθήστε τις καταγραφές ποσότητας και ποιότητας υδάτων στους ποταμούς του έργου, σε πραγματικό χρόνο, στην ιστοσελίδα https://www.openeliot.com/ (ενότητα Δεδομένα σταθμών).