Σήμερα, στις 20/11/2020 και στις 9.00 το πρωί παρατηρήθηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία νερού, που έχει καταγραφεί από την περασμένη άνοιξη στο δίκτυο αυτόματων σταθμών παρακολούθησης ποταμών, του έργου Open ElIoT. Συγκεκριμένα στο ρέμα του Αγ. Γερμανού – Πρεσπών καταγράφηκε θερμοκρασία 3.1 οC την στιγμή που στα περισσότερα ρέματα και ποτάμια, η θερμοκρασία νερού, αυτή την περίοδο, κυμαίνεται κοντά στους 15 oC.

Η θερμοκρασία αέρα στην ευρύτερη περιοχή του ρέματος Αγ. Γερμανού βρίσκεται κοντά στους 2 oC όπως καταγράφεται στους κοντινότερους μετεωρολογικούς σταθμούς (https://www.meteo.gr/) ενώ και η θερμοκρασία νερού στη Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα είναι περίπου 13oC όπως φαίνεται από το παρακάτω γράφημα.

Παρακολουθήστε τις μετρήσεις των αυτόματων σταθμών του έργου Open ElioT επιλέγοντας τον σταθμό που σας ενδιαφέρει εδώ: https://www.openeliot.com/δεδομένα-σταθμών/ ενώ μπορείτε να λαμβάνετε και μια συνολική εικόνα των τελευταίων διαθέσιμων μετρήσεων από όλους τους σταθμούς εδώ: https://www.openeliot.com/overview/