Η αναβαθμισμένη έκδοση υλισμικού του αυτόματου σταθμού παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας υδάτων, εγκαταστάθηκε στο ρέμα Πικροδάφνης, στις 17/6/2020. Ο νέος σταθμός είναι πολύ μικρότερος σε διαστάσεις από τον προκάτοχο του ενώ πλέον μπορεί να τοποθετείται εύκολα σε σταθερές επιφάνειες χωρίς την ανάγκη ιστού στήριξης. Δείτε και τα ανανεωμένα dashboards με τις μετρήσεις του σταθμού εδώ.