Μία νέα δημοσίευση για το έργο Open ELIoT έγινε υπό τη μορφή παρουσίασης στην εφετινή Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεω-επιστημών (European Geosciences Union), η οποία έγινε μέσω διαδικτύου λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.

Η πλήρης αναφορά της παρουσίασης είναι: Dimitriou, E., Poulis, G., and Papadopoulos, A.: Development of a water monitoring network based on open architecture and Internet-of-Things technologies, EGU General Assembly 2021, online, 19–30 Apr 2021, EGU21-13460, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-13460, 2021.

Μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη από εδώ: