Είναι ευρέως γνωστό ότι κατά την διάρκεια έντονων πλημμυρικών γεγονότων, όπως αυτό που συνέβη κατά την διάρκεια της πρόσφατης καταιγίδας ‘Ιανός’, η διάβρωση και μεταφορά φερτών υλών (ιζημάτων) μέσω των ποταμών, είναι σημαντική. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη επιστημόνων του ΕΛΚΕΘΕ στην θέση Λουτρά Υπάτης του Σπερχειού ποταμού διαπιστώθηκε έντονη εκβάθυνση του ποταμού, μετά την καταιγίδα ‘Ιανός’, η οποία ξεπέρασε τα 80 εκατοστά στο σημείο εγκατάστασης του σταθμού.

Όπως φαίνεται και απο τις παραπάνω φωτογραφίες ο πολυαισθητήρας καταγραφής των φυσικοχημικών παραμέτρων βγήκε εκτός νερού ενώ πριν την πλημμύρα ήταν σε βάθος περίπου 50 εκατοστών. Επίσης το τσιμεντένιο πέδιλο που διακρίνεται δίπλα από την θέση εγκατάστασης ήταν, κατά τα τελευταία χρόνια, μόνιμα κάτω απο το νερό ενώ πλέον έχει αναδυθεί αφού ο πυθμένας του ποταμού έχει υποχωρήσει σημαντικά, λόγω της διάβρωσης. Τέλος, το ηχοβολιστικό σύστημα μέτρησης στάθμης, ξεκίνησε να καταγράφει αρνητικές τιμές μετά την καταιγίδα διότι το επίπεδο αναφοράς (πυθμένας του ποταμού πριν την πλημμύρα) επί του οποίου υπολογιζόνταν το βάθος νερού άλλαξε, αφού ‘κατέβηκε’ ο πυθμένας κατά περίπου 80 εκατοστά.

Η διάβρωση και στερεομεταφορά υλικών από το υδρογραφικό δίκτυο είναι μια φυσική διαδικασία που συμβαίνει καθ’ όλη την διάρκεια του έτους αλλά εντατικοποιείται κατά τις περιόδους υψηλών παροχών και πλημμυρικών γεγονότων. Από την διαδικασία αυτή εξαρτώνται σημαντικές διεργασίες όπως η επανατροφοδοσία των παραλιών με απαραίτητο υλικό, η μεταφορά θρεπτικών αλάτων στην παράκτια ζώνη και η διαμόρφωση των ενδιαιτημάτων των οργανισμών που ζουν στο υδάτινο περιβάλλον. Επομένως, η ποσότητα των υλικών που μεταφέρονται μέσω των ποταμών θα πρέπει να παρακολουθείται ώστε να διαπιστώνεται εγκαίρως η όποια αλλοίωση των φυσικών διεργασιών και να προλαμβάνονται πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την οικονομία.

Η ομάδα επιστημόνων του ΕΛΚΕΘΕ επιδιόρθωσε τις βλάβες του σταθμού και όρισε νέο επίπεδο αναφοράς με βάση τον σημερινό πυθμένα του ποταμού. Μπορείτε να δείτε τις διορθωμένες τιμές στάθμης και φυσικοχημικών παραμέτρων του σταθμού εδώ: https://www.openeliot.com/σταθμός-spercheios/