Εγκαταστάθηκαν δοκιμαστικά, στο τέλος Αυγούστου, 2 αισθητήρες υγρασίας εδάφους τύπου LoRaWan, σε αγροκτήματα στην περιοχή των Τρικάλων. Εντός των επομένων ημερών θα τοποθετηθούν ένας μετεωρολογικός σταθμός καθώς και περισσότεροι αισθητήρες υγρασίας εδάφους στην συγκεκριμένη περιοχή. Οι μετρήσεις των αισθητήρων βρίσκονται διαθέσιμες εδώ: Δεδομένα αισθητήρων εδάφους