Η ερευνητική ομάδα του έργου Open ElioT εγκατέστησε στις αρχές Οκτώβρη δύο νέους σταθμούς παρακολούθησης στάθμης και φυσικοχημικών παραμέτρων στους ποταμούς Ευρώτα Λακωνίας και Πάμισο Μεσσηνίας. Δείτε τις μετρήσεις των σταθμών εδώ: https://www.openeliot.com/category/δεδομένα-σταθμών/