Στα μέσα Ιουλίου εγκατάσταθηκε ακόμη ένας σταθμός μέτρησης υδατικών παραμέτρων στην περιοχή των Πρεσπών και πιο συγκεκριμένα στο ρέμα του Αγίου Γερμανού, εντός του οικισμού του Λαιμού.

Η εγκατάσταση έγινε σε συνεργασία με την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.

Τα δεδομένα του σταθμού είναι προσβάσιμα από τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Ο σταθμός μέτρησης υδατικών παραμέτρων στο ρέμα του Αγίου Γερμανού
Η θέση του σταθμού στον χάρτη