Ένας νέος σταθμός προστέθηκε στο δίκτυο των σταθμών του Έργου Open ELIoT. Στις αρχές Ιουλίου το προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ προέβη στην εγκατάσταση ενός αυτόματου σταθμού μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στον ποταμό Κηφισό Αττικής, στην περιοχή Αχαρνές.

Ο συγκεκριμένος σταθμός περιέχει αναβαθμισμένο hardware και καταγράφει ανά ώρα μετρήσεις στάθμης νερού, pH, διαλυμένου οξυγόνου, ηλεκτρικής αγωγιμότητας, θερμοκρασίας νερού καθώς και το δυναμικό οξειδοαναγωγής (ORP).

Μπορείτε να βλέπετε τις μετρήσεις του σταθμού στον ακόλουθο σύνδεσμο.