Ένας ακόμη σταθμός παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων προστέθηκε στο δίκτυο των σταθμών του Έργου Open ELIoT. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε στον κάτω ρου του ποταμού Ασωπού, κοντά στις εκβολές του, στον οικισμό Χαλκουτσίου. Καταγράφονται σε ωριαία βάση οι κάτωθι παράμετροι: pH, θερμοκρασία νερού, ηλεκτρική αγωγιμότητα, διαλυμένο οξυγόνο, δυναμικό οξειδοαναγωγής και στάθμη νερού.

Μπορείτε να παρακολουθείτε σε ζωντανή ροή τα δεδομένα του από τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Η θέση εγκατάστασης του σταθμού