Ένας νέος σταθμός παρακολούθησης υδάτων εγκαταστάθηκε στις 12/3/2021 στην περιοχή του Σχινιά, εντός του ομώνυμου Εθνικού Πάρκου (ΒΑ Αττική).

Οι μετρήσεις του σταθμού είναι διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.openeliot.com/station-shinias-nation-park-gr/

Ο σταθμός στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά
Το κανάλι, στο οποίο εγκαταστάθηκε ο σταθμός