Στις 4/11/2021, εγκαταστάθηκε αυτόματος σταθμός παρακολούθησης της στάθμης των υδάτων και καταγραφής μετεωρολογικών παραμέτρων στον Μύρτο ποταμό, στην Ιεράπετρα Κρήτης.

Τα δεδομένα του σταθμού βρίσκονται εδώ: https://www.openeliot.com/σταθμός-μύρτου-ιεράπετρας/