Η ομάδα του Έργου Open ELIoT προχώρησε στην επιτυχημένη εγκατάσταση του πρώτου πιλοτικού σταθμού παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων των υδάτων, ο οποίος αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Έργου, εντός του ρέματος της Πικροδάφνης.

Η επιλογή του ρέματος της Πικροδάφνης έγινε με διπλό σκοπό, ώστε αφενός ο σταθμός να βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμη θέση εντός Αττικής, καθιστώντας εύκολη την συνεχή βελτιστοποίησή του (optimization) κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου και αφετέρου να παρέχει γρήγορα και αξιόπιστα δεδομένα ποιότητας των υδάτων του σημαντικού αυτού αστικού ρέματος.

Η ανάπτυξη και ολοκλήρωση κατάλληλων ‘έξυπνων’ αισθητήρων ανοιχτού υλικού (open hardware) για την απομακρυσμένη παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων είναι ένας από τους κύριους στόχους του Έργου Open ELIoT. Κύρια χαρακτηριστικά των αισθητήρων είναι το χαμηλό οικονομικό κόστος, η ενεργειακή αυτονομία, η φορητότητα, η ευκολία στην εγκατάσταση και συντήρηση και η τεχνολογική τους υπεροχή ως προς τη διαχείριση και μετάδοση δεδομένων.

Στην εγκατάσταση συμμετείχε προσωπικό της Ex Machina, η οποία ανέπτυξε τον σταθμό και του Τομέα Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), ο οποίος δημιουργεί και συντηρεί ένα ευρύτερο δίκτυο αυτόματων σταθμών μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στα ποτάμια όλης της χώρας.