Ολοκληρώθηκε χτές η επισκευή και βαθμονόμηση στους αυτόματους σταθμούς του έργου, στον Ληθαίο και Σπερχειό ποταμό καθώς και στο ρ. Πικροδάφνη. Οι σταθμοί αυτοί ολοκλήρωσαν το πρώτο στάδιο της πιλογικής τους λειτουργίας και βρίσκονται σε διαδικασία βελτιστοποίησης. Δείτε εδώ τις μετρήσεις τους.