Ένα νέο άρθρο με τίτλο “A New Automatic Monitoring Network of Surface Waters in Greece: Preliminary Data Quality Checks and Visualization” δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Hydrology. Το άρθρο παρουσιάζεται και στο εξώφυλλο του περιοδικού Hydrology-MDPI και περιγράφει την ανάπτυξη του δικτύου αυτόματων σταθμών του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, εστιάζοντας στις διαδικασίες εγκατάστασης και συντήρησης των σταθμών καθώς και τις μεθόδους ποιοτικού ελέγχου των δεδομένων που προκύπτουν από αυτούς.

Η πλήρης αναφορά της δημοσίευσης είναι: Panagopoulos, Y.; Konstantinidou, A.; Lazogiannis, K.; Papadopoulos, A.; Dimitriou, E. A New Automatic Monitoring Network of Surface Waters in Greece: Preliminary Data Quality Checks and Visualization. Hydrology 20218, 33. https://doi.org/10.3390/hydrology8010033 και είναι διαθέσιμη με ελεύθερη πρόσβαση από τον ακόλουθο σύνδεσμο.