Δείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα του έργου Open Eliot καθώς και τα νέα θεματικά πάνελ δεδομένων όπου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα στάθμης και φυσικοχημικών παραμέτρων υδάτων, για όλους τους σταθμούς του έργου:

Στάθμη: https://www.openeliot.com/στάθμη/

Θερμοκρασία νερού: https://www.openeliot.com/θερμοκρασία/

Ηλεκτρική αγωγιμότητα: https://www.openeliot.com/ηλ-αγωγιμότητα/

pH: https://www.openeliot.com/ph/

Διαλυμένο Οξυγόνο: https://www.openeliot.com/διαλ-οξυγόνο/