Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του έργου Open ELIoT η φόρμα αιτήματος για την παροχή δεδομένων αλλά και για την λήψη ειδοποιήσεων, όταν υπάρχει υπέρβαση στα όρια των μετρούμενων παραμέτρων, από τους αυτόματους σταθμούς του έργου.

Η πρόσβαση στην φόρμα γίνεται μέσω του συνδέσμου: https://www.openeliot.com/λήψη-δεδομένων-ειδοποιήσεων/ ενώ σύντομα θα μπορεί να γίνει λήψη δεδομένων, απευθείας από το dashboard κάθε σταθμού.