Μετά τις χθεσινές έντονες βροχοπτώσεις παρατηρήθηκε μεγάλη και απότομη αύξηση της στάθμης των ποταμών, στους σταθμούς που έχουν εγκατασταθεί στο πλαίσιο του έργου Open ElioT.

Στους ποταμούς των Τρικάλων Θεσσαλίας η στάθμη άρχισε να ανεβαίνει χτες (11/12/2021) το πρωί και έφτασε στην μέγιστη τιμή τις πρώτες πρωινές ώρες, στις 12/12/2021. Στον Ληθαίο ποταμό, η στάθμη ξεπέρασε τα 2 μέτρα μέσα στην πόλη των Τρικάλων ενώ στην θέση Φλαμούλι (κατάντη της πόλης) ξεπέρασε τα 3,5 μέτρα. Επιπρόσθετα, ο ποταμός Πάμισος στην θέση Μαγούλα πλησίασε τα 4 μέτρα ανόδου όπως επίσης και ο Πηνειός στην θέση Μεγάλα Καλύβια.

Έχει ξεκινήσει η σταδιακή αποκλιμάκωση του φαινομένου αλλά οι στάθμες των ποταμών παραμένουν ακόμη σε υψηλά επίπεδα.

Μπορείτε να δείτε τις μετρήσεις μας στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.openeliot.com/δεδομένα-σταθμών/ ενώ οι μετρήσεις στάθμης φαίνονται συγκεντρωτικά εδώ: https://www.openeliot.com/στάθμη/