Μετά τις χθεσινές έντονες βροχοπτώσεις παρατηρήθηκε μεγάλη και απότομη αύξηση της στάθμης των ποταμών, στους σταθμούς που έχουν εγκατασταθεί στο πλαίσιο του έργου Open ElioT.

πάνελ μετρήσεων που δείχνουν την στάθμη

Στους ποταμούς των Τρικάλων Θεσσαλίας η στάθμη άρχισε να ανεβαίνει χτες (11/12/2021) το πρωί και έφτασε στην μέγιστη τιμή τις πρώτες πρωινές ώρες, στις 12/12/2021. Στον Ληθαίο ποταμό, η στάθμη ξεπέρασε τα 2 μέτρα μέσα στην πόλη των Τρικάλων ενώ στην θέση Φλαμούλι (κατάντη της πόλης) ξεπέρασε τα 3,5 μέτρα. Επιπρόσθετα, ο ποταμός Πάμισος στην θέση Μαγούλα πλησίασε τα 4 μέτρα ανόδου όπως επίσης και ο Πηνειός στην θέση Μεγάλα Καλύβια.

Έχει ξεκινήσει η σταδιακή αποκλιμάκωση του φαινομένου αλλά οι στάθμες των ποταμών παραμένουν ακόμη σε υψηλά επίπεδα.

Μπορείτε να δείτε τις μετρήσεις μας στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.openeliot.com/δεδομένα-σταθμών/ ενώ οι μετρήσεις στάθμης φαίνονται συγκεντρωτικά εδώ: https://www.openeliot.com/στάθμη/