Μία νέα επιστημονική δημοσίευση κάνει αναφορά στα αποτελέσματα του έργου Open ELIoT, αξιοποιώντας τα δεδομένα των δύο σταθμών που εγκαταστάθηκαν στα πλαίσια του έργου, στην Πικροδάφνη (Αττική) και τον Ληθαίο (Τρίκαλα).

επιστημονική δημοσίευση

Η πλήρης αναφορά στην εργασία είναι Mentzafou, A.; Varlas, G.; Papadopoulos, A.; Poulis, G.; Dimitriou, E. Assessment of Automatically Monitored Water Levels and Water Quality Indicators in Rivers with Different Hydromorphological Conditions and Pollution Levels in Greece. Hydrology 20218, 86. https://doi.org/10.3390/hydrology8020086 και είναι διαθέσιμη μέσα από τον σύνδεσμο