Συχνά το καλοκαίρι παρατηρούμε βροχοπτώσεις που είναι μικρές σε διάρκεια (το πολύ ορισμένες ώρες) αλλά αρκετά ισχυρές σε ένταση. Οι επιπτώσεις αυτών των καλοκαιρινών ‘μπουρινιών’ είναι πολλές φορές πιο σημαντικές στην στάθμη των ρεμάτων και ιδιαίτερα των αστικών, σε σχέση με χειμερινές βροχοπτώσεις αντίστοιχου ή και πολύ μεγαλύτερου ύψους βροχής (μικρότερης όμως συνήθως έντασης).

Το δίκτυο των σταθμών παρακολούθησης υδάτων του έργου Open ElioT κατέγραψε τέτοιες περιπτώσεις φέτος στο ρέμα της Πικροδάφνης Αττικής και στον Ληθαίο Ποταμό στην πόλη των Τρικάλων.

Συγκεκριμένα τον μήνα Αύγουστο η στάθμη στο ρέμα της Πικροδάφνης ανέβηκε περισσότερο από 1 μέτρο σε σχέση με τα συνήθη καλοκαιρινά επίπεδα εξαιτίας βροχοπτώσεων που δεν ξεπέρασαν τα 22mm σε ολόκληρο τον μήνα (το μεγαλύτερο ποσοστό τους όμως έπεσε σε διάστημα λίγων ωρών).

Μετρήσεις στάθμης ρέματος Πικροδάφνη τον Αύγουστο του 2020

Αντιθέτως τον μήνα Δεκέμβριο 2019 είχαμε συνολική βροχόπτωση που ξεπέρασε τα 110 mm βροχής, η οποία είχε την ίδια ή και μικρότερη επίπτωση στην στάθμη του ρέματος σε σχέση με τα καλοκαιρινά ‘μπουρίνια’ του Αυγούστου, όπως φαίνεται και απο την παρακάτω εικόνα.

Μετρήσεις στάθμης ρέματος Πικροδάφνη τον Δεκέμβριο του 2019

Αντίστοιχα στην πόλη των Τρικάλων είχαμε άνοδο της στάθμης του ποταμού Ληθαίου κατά 1,20 μέτρα περίπου, τον Αύγουστο, από βροχοπτώσεις που έφτασαν τα 85mm ενώ αντίστοιχη ήταν και η άνοδος της στάθμης τον μήνα Δεκέμβριο με βροχοπτώσεις που ξεπέρασαν τα 120mm.

Μετρήσεις στάθμης ποταμού Ληθαίου τον Αύγουστο του 2020
Μετρήσεις στάθμης του ποταμού Ληθαίου τον Δεκέμβριο του 2019

Επομένως τα καλοκαιρινά μπουρίνια ενδέχεται να είναι πιο επικίνδυνα από τις ‘συνήθεις’ χειμερινές βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές και για αυτό τον λόγο η παρακολούθηση της στάθμης των ρεμάτων και ποταμών, σε πραγματικό χρόνο, είναι σημαντική για να μπορούν να μειωθούν οι επιπτώσεις από επικείμενες φυσικές καταστροφές.