Δημοσιοποιήθηκαν τα παραδοτέα της Α’ φάσης υλοποίησης του έργου Open ElioT (από την αρχή του έργου έως και τον 16ο μήνα). Δείτε τα εδώ: https://www.openeliot.com/παραδοτέα/