Πραγματοποιήθηκε, στις 7/12/2018, επίσκεψη μαθητών και εκπαιδευτικών από Λύκεια των περιοχών Νέας Χαλκηδόνας και Νέας Φιλαδέλφειας, στη λίμνη Κουμουνδούρου, με σκοπό την υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του έργου Open Eliot. Την επίσκεψη διοργάνωσε η Υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Ν. Φιλαδέλφειας.

Οι μαθητές και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε μετρήσεις πεδίου για την ποιότητα νερού της λίμνης και παρέδωσαν στον υπεύθυνο του έργου έναν πρότυπο σταθμό παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων, προκειμένου να τον ενσωματώσει στο δίκτυο αυτόματων σταθμών περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου.