Στόχοι

Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης και οικονομικά βιώσιμης λύσης Internet of Things για την παρακολούθηση και ανάλυση περιβαλλοντικών παραμέτρων αναφορικά με τα επιφανειακά ύδατα. Η λύση εκτείνεται από τους αισθητήρες (λήψη δεδομένων) έως την online πλατφόρμα επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων, η οποία ακολουθεί “ανοιχτή” αρχιτεκτονική/προσέγγιση.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01613)

Επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

  • Η ανάπτυξη και ολοκλήρωση κατάλληλων ‘έξυπνων’ αισθητήρων ανοιχτού υλικού (open hardware) για την απομακρυσμένη παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων. Κύρια χαρακτηριστικά των αισθητήρων είναι το χαμηλό οικονομικό κόστος, η ενεργειακή αυτονομία, η φορητότητα, η ευκολία στην εγκατάσταση και συντήρηση και η τεχνολογική τους υπεροχή ως προς τη διαχείριση και μετάδοση δεδομένων.
  • Η δημιουργία μιας Internet of Things ανοιχτής (open source) πλατφόρμας, η οποία αποτελεί το διαδικτυακό χώρο συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και απεικόνισης των δεδομένων. Βασισμένη σε ανοιχτές τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους (cloud) δημιουργεί το υπόβαθρο για παροχή λύσεων Πλατφόρμα-ως-Υπηρεσία (Platform-as-a-Service) με κλιμακούμενους υπολογιστικούς πόρους, που μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών – πελατών, για βελτιστοποίηση της οικονομίας και της αποδοτικότητας.
  • Η υλοποίηση δύο πιλοτικών έργων για την επιβεβαίωση και ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας της υποδομής και της υπηρεσίας που θα δημιουργηθεί.
  • Η δημιουργία κοινότητας / οικοσυστήματος που μπορεί να αξιοποιήσει και επεκτείνει τη χρήση της πλατφόρμας σε περιοχές που την έχουν ανάγκη, πέρα από τα πιλοτικά του έργου και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της πλατφόρμας σε βάθος χρόνου.

To Open ELIoT είναι ένα έργο σύμπραξης των επιχειρήσεων ΕΧΜ και Αργυρόπουλος και Συν. με τον ερευνητικό Οργανισμό ΕΛΚΕΘΕ 

Με στόχο την παροχή μιας υψηλού επιπέδου λύσης για την παρακολούθηση και ανάλυση περιβαλλοντικών παραμέτρων σχετικών με τα επιφανειακά ύδατα, με χρήση ανοιχτών και σύγχρονων τεχνολογιών και υλικού.

Βρείτε μας στα Social Media
Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01613)

Γραφτείτε στο Newsletter για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας
Στείλτε μας τις απορίες ή τα σχόλια σας & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
Μετάβαση στο περιεχόμενο