Στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, στην Αργυρούπολη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11/06/2019 η 4η συνάντηση του έργου Open ELIoT.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των 3 εταίρων του έργου (ΕΛΚΕΘΕ, Ex Machina, Αργυρόπουλος & Συνεργάτες). Μετά την αρχική παρουσίαση των νέων μελών που προστέθηκαν στην Ομάδα Έργου, έγινε ενημέρωση για την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε από την τελευταία συνάντηση.  Ακολούθως, συζητήθηκαν θέματα προμήθειας εξοπλισμού, τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τις προδιαγραφές των μετρητικών σταθμών, τις επιλογές και τα απαραίτητα υλικά για την εγκατάστασή τους στο πεδίο, καθώς και ζητήματα σχετικά με την διαδικτυακή πλατφόρμα συγκέντρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων τους.

Επίσης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την δημοσιοποίηση του Έργου και των αποτελεσμάτων του, καθώς και με την περαιτέρω αξιοποίηση των τελευταίων, μέσα από συνέργειες με τρέχοντα αλλά και μελλοντικά έργα.