Πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στην Αργυρούπολη στις 24 Ιανουαρίου 2020, η πέμπτη συνάντηση εργασίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τους τρεις εταίρους του Έργου: ΙΘΑΒΙΠΕΥ-ΕΛΚΕΘΕ, Ex Machina και Αργυρόπουλος & Συνεργάτες.

Παρουσιάστηκε η μέχρι τώρα πρόοδος των εργασιών και προγραμματίστηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των επόμενων δράσεων.

Καθώς έχουν ήδη εγκατασταθεί με επιτυχία οι πρώτοι πιλοτικοί σταθμοί σε τρία υδάτινα σώματα της χώρας και η πλατφόρμα παρουσίασης των δεδομένων βρίσκεται σε επιχειρησιακή λειτουργία (δείτε το δίκτυο εδώ), οι επόμενες δράσεις επικεντρώνονται στην περαιτέρω βελτίωση του υλισμικού (hardware) και του λογισμικού (software), την εγκατάσταση περισσοτέρων σταθμών και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης πιθανών χρηστών.

Φωτογραφία από την πέμπτη συνάντηση των εταίρων του Έργου