ΙΘΑΒΙΠΕΥ Siemens

φωτογραφία της ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

Ανάπτυξη εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων για την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας

Ο πρωταρχικός στόχος του έργου αυτού είναι να διασφαλίσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την αειφορία του οικοσυστήματος σε ποτάμια με φράγματα που έχουν κατασκευαστεί είτε για την άμεση παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας είτε για την παροχή υδάτων για ψύξη σε άλλους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς. Ο προαναφερόμενος στόχος θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενός καινοτόμου εργαλείου μοντελοποίησης για τον υπολογισμό των βέλτιστων περιβαλλοντικών ροών, των φυσικοχημικών συνθηκών και της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στα υπό μελέτη φράγματα, οι οποίες θα είναι χρησιμοποιήσιμες με κατάλληλες τροποποιήσεις σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση.

To Open ELIoT είναι ένα έργο σύμπραξης των επιχειρήσεων ΕΧΜ και Αργυρόπουλος και Συν. με τον ερευνητικό Οργανισμό ΕΛΚΕΘΕ 

Με στόχο την παροχή μιας υψηλού επιπέδου λύσης για την παρακολούθηση και ανάλυση περιβαλλοντικών παραμέτρων σχετικών με τα επιφανειακά ύδατα, με χρήση ανοιχτών και σύγχρονων τεχνολογιών και υλικού.

Βρείτε μας στα Social Media
Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01613)

Γραφτείτε στο Newsletter για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας
Στείλτε μας τις απορίες ή τα σχόλια σας & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
Μετάβαση στο περιεχόμενο