ΚΡΗΠΙΣ

Φωτογραφία σταθμού μετρήσεων σε ποτάμι

“Ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης λεκανης απορροής και της συνδεόμενης παράκτιας και θαλάσσιας ζώνης”

στην περιοχή του Σπερχειού ποταμού και Μαλιακού Κόλπου.

Σκοπός του έργου είναι η εξέλιξη, ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών για την
ολοκληρωμένη διαχείριση της λεκάνης απορροής και του παράκτιου συστήματος που θα
υποστηρίζει μια στρατηγική ολιστικής και αειφόρου ανάπτυξης του χερσαίου και θαλάσσιου
χώρου.

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας μελετήθηκαν οι
επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές αλλά και από τις διαχρονικές μεταβολές των χρήσεων
γης στην οικολογική ποιότητα των υδάτινων σωμάτων ενώ εγκαταστάθηκε δίκτυο σταθμών
αυτόματης παρακολούθησης που αποτελεί και ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για
περιβαλλοντικά ατυχήματα και φυσικές καταστροφές (ρύπανση υδάτων, πλημμύρες, ξηρασία,
κτλ).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα Παραδοτέα του Έργου στην ανανεωμένη του ιστοσελίδα.

To Open ELIoT είναι ένα έργο σύμπραξης των επιχειρήσεων ΕΧΜ και Αργυρόπουλος και Συν. με τον ερευνητικό Οργανισμό ΕΛΚΕΘΕ 

Με στόχο την παροχή μιας υψηλού επιπέδου λύσης για την παρακολούθηση και ανάλυση περιβαλλοντικών παραμέτρων σχετικών με τα επιφανειακά ύδατα, με χρήση ανοιχτών και σύγχρονων τεχνολογιών και υλικού.

Βρείτε μας στα Social Media
Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01613)

Γραφτείτε στο Newsletter για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας
Στείλτε μας τις απορίες ή τα σχόλια σας & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
Μετάβαση στο περιεχόμενο