Εφαρμογές

Το έργο χρησιμοποιεί open source εφαρμογές

για την υλοποίηση της πλατφόρμας απομακρυσμένης παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων που συνιστούν εργαλείο υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για φορείς, επιχειρήσεις και οργανισμούς που σχετίζονται με την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα υδάτων. Η πλατφόρμα οπτικοποίησης δεδομένων που επιλέχθηκε μετά από ανάλυση απαιτήσεων και έρευνα αγοράς είναι το Thingsboard (https://thingsboard.io/)

Τα δεδομένα των αυτόματων σταθμών περιβαλλοντικής παρακολούθησης είναι διαθέσιμα εδώ: https://www.openeliot.com/δεδομένα-σταθμών/

Ενδεικτικοί φορείς που ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων επιφανειακών υδάτων είναι:

  • Δ/νσεις Υδάτων, Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών,
  • Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος – Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και ΟΤΑ,
  • Διαχειριστές φραγμάτων και Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων,
  • ΔΕΗ, ΜΚΟ, Μελετητικά γραφεία, Επιστήμονες, Φοιτητές, κτλ.
Η Ομαδα Μας
Λογότυπο του ερευνητικού οργανισμού ΕΛΚΕΘΕ

ΕΛΚΕΘΕ – τομεας Εσωτερικων Υδατων

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών είναι δημόσιος ερευνητικός φορέας που εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Εταιρεία Ex Machina

Ex Machina

Η ΕΧΜ (Ex Machina) ασχολείται με τη δημιουργία προγνωστικών μοντέλων για εταιρίες και βιομηχανίες που επηρεάζονται από τον καιρό. Το βασικό της προϊόν είναι το ForecastXM, μια Software-as-a-Service υπηρεσία για εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας.

Λογότυπο εταιρείας Αργυρόπουλος & Συν.

Αργυροπουλος και Συν.

Tο γραφείο Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & συνεργάτες ασχολείται με την εκπόνηση μελετών για το περιβάλλον. Συντάσσονται μελέτες για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, ενώ παρέχονται υπηρεσίες συμβούλου σε περιβαλλοντικά θέματα και προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

To Open ELIoT είναι ένα έργο σύμπραξης των επιχειρήσεων ΕΧΜ και Αργυρόπουλος και Συν. με τον ερευνητικό Οργανισμό ΕΛΚΕΘΕ 

Με στόχο την παροχή μιας υψηλού επιπέδου λύσης για την παρακολούθηση και ανάλυση περιβαλλοντικών παραμέτρων σχετικών με τα επιφανειακά ύδατα, με χρήση ανοιχτών και σύγχρονων τεχνολογιών και υλικού.

Βρείτε μας στα Social Media
Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01613)

Γραφτείτε στο Newsletter για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας
Στείλτε μας τις απορίες ή τα σχόλια σας & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
Μετάβαση στο περιεχόμενο