Παραδοτέα

 • 1.1 Τεχνική έκθεση με την ανάλυση απαιτήσεων για το σχεδιασμό των έξυπνων αισθητήρων (6ος Μ)
 • 1.2 Τεχνική έκθεση με την περιγραφή της λειτουργίας της πλατφόρμας (6ος Μ)
 • 2.1 Τεχνικός οδηγός ανάπτυξης αισθητήρων μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων 1η έκδοση (7ος Μ)
 • 2.2 Πρώτη έκδοση (βασική) διαδικτυακής πλατφόρμας (7ος Μ)
 • 2.3 Δημοσίευση πρώτης έκδοσης ανοιχτού κώδικα του ELIoT σε δημόσιο αποθετήριο (7ος Μ)
 • 2.4 Τεχνικός οδηγός ανάπτυξης αισθητήρων μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων 2η έκδοση (10ος Μ)
 • 2.5 Δεύτερη έκδοση της διαδικτυακής πλατφόρμας (12ος Μ)
 • 2.6 Δημοσίευση 2ης έκδοσης ανοιχτού κώδικα του ELIoT σε δημόσιο αποθετήριο (12ος Μ)
 • 2.7 Τεχνικός οδηγός τελικής έκδοσης αισθητήρων μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων (26ος Μ)
 • 2.8 Τελική έκδοση της διαδικτυακής πλατφόρμας (26ος Μ)
 • 2.9 Δημοσίευση τελικής έκδοσης του ανοιχτού κώδικα του ELIoT σε δημόσιο αποθετήριο – (26ος Μ)
 • 3.1 Δίκτυο σταθμών παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων σε 3 πιλοτικές περιοχές (9ος Μ)
 • 3.2 Τεχνική έκθεση με τις βελτιώσεις και τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής λειτουργίας του ELIoT (19ος Μ)
 • 3.3 Βελτιστοποιημένη έκδοση ELIoT (19ος Μ)
 • 4.1 Δίκτυο βελτιστοποιημένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης υδάτων σε επιπρόσθετη πιλοτική περιοχή (19ος μήνας)
 • 4.2 Τεχνική έκθεση αξιολόγησης και πιστοποίησης καλής λειτουργίας του συστήματος (25ος μήνας)
 • 4.3 Οδηγός χρήσης του ELIoT (24ος μήνας)
 • 5.1 Δύο ενημερωτικές ημερίδες (18ος και 24ος M
 • 5.2 Δύο σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών (24ος και 28ος M)
 • 5.3 Συμμετοχή σε 4 εθνικές ή/και διεθνής συναντήσεις εργασίας/συνέδρια (28ος M)
 • 5.4 Συμμετοχή σε 2 συνέδρια IoT (12ος και 24ος Μ)
 • 5.5 Επιχειρηματικό σχέδιο για την προώθηση του ELIoT στην αγορά(28ος Μ)
To Open ELIoT είναι ένα έργο σύμπραξης των επιχειρήσεων ΕΧΜ και Αργυρόπουλος και Συν. με τον ερευνητικό Οργανισμό ΕΛΚΕΘΕ 

Με στόχο την παροχή μιας υψηλού επιπέδου λύσης για την παρακολούθηση και ανάλυση περιβαλλοντικών παραμέτρων σχετικών με τα επιφανειακά ύδατα, με χρήση ανοιχτών και σύγχρονων τεχνολογιών και υλικού.

Βρείτε μας στα Social Media
Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01613)

Γραφτείτε στο Newsletter για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας
Στείλτε μας τις απορίες ή τα σχόλια σας & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας