Αθήνα, 25/01/2018 – Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) στο πλαίσιο της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας του στη παρακολούθηση και διαχείριση επιφανειακών υδάτων ξεκινάει συνεργασία με την εταιρία Ex Machina, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της σε ΙοΤ λύσεις και ανάλυση δεδομένων για πρόβλεψη, για την υλοποίηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης και άμεσης πληροφόρησης για φαινόμενα πλημμυρών, ξηρασίας και ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων.

Αντικείμενο της συνεργασίας

είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και οικονομικά βιώσιμης λύσης Internet of Things για την παρακολούθηση και ανάλυση περιβαλλοντικών παραμέτρων αναφορικά με τα επιφανειακά ύδατα. Η παραγόμενη λύση παρέχει δυνατότητα έγκαιρης και σαφούς πληροφόρησης / προειδοποίησης για φαινόμενα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, όπως πλημμύρες, ξηρασίες και ρύπανση των υδάτων, με απώτερο σκοπό την έγκαιρη λήψη μέτρων για μείωση των επιπτώσεων. Πρόκειται για μια προσέγγιση που συνδυάζει ασύρματους αισθητήρες για ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων με online ΙοΤ πλατφόρμα επεξεργασίας, ανάλυσης και απεικόνισης δεδομένων. Η λύση συνιστά μια υπηρεσία προστιθέμενης αξίας και ένα ουσιαστικό, πολύτιμο εργαλείο υποστήριξης λήψεως αποφάσεων που συμβάλλουν στην προστασία της Δημόσιας Υγείας και στην εξοικονόμηση πόρων.

Όπως δήλωσε ο Μανώλης Νικηφοράκης, συνιδρυτής και CEO της Ex Machina, «το ΕΛΚΕΘΕ είναι ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος και εξειδικευμένος φορέας στην Ελλάδα για τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό ενός τέτοιου έργου, συγκεντρώνοντας μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης επιφανειακών υδάτων. Η συνεργασία με την Ex Machina αποσκοπεί στην υλοποίηση μιας Internet of Things λύσης που θα παρέχει άμεση πληροφόρηση στους φορείς και τους πολίτες”.

Ο Ηλίας Δημητρίου, περιβαλλοντικός επιστήμονας και ερευνητής του ΕΛΚΕΘΕ δήλωσε: «Η Ex Machina, αν και σχετικά νέα εταιρεία, επέδειξε μέχρι σήμερα μια ιδιαίτερη δυναμική στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων περιβαλλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών». Στους λόγους που οδήγησαν στην προσέγγιση με την εταιρία ο κος Δημητρίου αναφέρει μεταξύ άλλων «[τ]η θετική εξωστρέφεια με την προώθηση συμμετοχικών πρακτικών συλλογής και διάθεσης ανοικτών δεδομένων και [τ]η διάθεση επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε νέα, εξειδικευμένα αντικείμενα στον τομέα του περιβάλλοντος, όπου δραστηριοποιείται το ΕΛΚΕΘΕ».

Σχετικά με το ΕΛΚΕΘΕ

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ) είναι δημόσιος ερευνητικός οργανισμός που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τρία Ινστιτούτα: Ωκεανογραφίας (ΙΩ), Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ). Οι κύριες επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΛΚΕΘΕ σχετίζονται με τη μελέτη της δομής και λειτουργίας, των υδάτινων οικοσυστημάτων και έχει διαχειριστικό προσανατολισμό, με στόχευση στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας, υποδομών και εργαλείων για την αειφορική διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη εκμετάλλευση των περιβαλλοντικών πόρων. Οι ερευνητικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι εναρμονισμένες με τις σύγχρονες αντιλήψεις περί ολιστικής διαχείρισης του φυσικών πόρων, με βάση οικολογικές αρχές και τη φιλοσοφία των πολλαπλών χρήσεων του φυσικού περιβάλλοντος.
Πληροφορίες για το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ θα βρείτε στο https://www.hcmr.gr

Σχετικά με την Ex Machina

Στην Ex Machina δραστηριοποιούμαστε στο χώρο του Internet of Things, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις σε επιχειρήσεις που αναζητούν τρόπους να υλοποιήσουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Παρέχουμε υπηρεσίες πρόβλεψης ζήτησης για πόρους που συσχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, όπως η ζήτηση φυσικού αερίου. Η πρόβλεψη βασίζεται στο Weather ex Machina, την υπηρεσία που έχουμε αναπτύξει και η οποία παρακολουθεί την ακρίβεια πρόγνωσης καιρού διαφορετικών παρόχων ανά τοποθεσία και ανά μετεωρολογική παράμετρο. Παράλληλα σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε ΙοΤ λύσεις “με το κλειδί στο χέρι” στη δική μας ΙοΤ πλατφόρμα. Σημαντικοί πελάτες που ήδη χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η IBM Hellas, η Εταιρία Παροχής Αερίου Αττικής κ.α.
Περισσότερες πληροφορίες για την Ex Machina θα βρείτε στο https://exm.gr

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Βασίλης Χρυσός
Υπεύθυνος Επιχειρήσεων & Επικοινωνίας, EXM I.K.E.
τηλ.:215-2157552, e-mail: vassilis <παπάκι> exm.gr

Ηλίας Δημητρίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου
Τηλ.: 2291076389, email: elias <παπάκι> hcmr.gr
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων – ΕΛΚΕΘΕ