Το τέλος του 2019 βρίσκει αρκετές από τις δράσεις του Έργου ολοκληρωμένες ή με σημαντική πρόοδο. Η Ενότητα Εργασίας 1 που αφορούσε στην ανάλυση απαιτήσεων των χρηστών αποτέλεσε την πρώτη…